ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПазарджикТ0012524.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението - местни търговци, за обекти с №№ 1716 и 1717Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0012424.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина, с ограничението - местни търговци, за обект № 1719Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0012324.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти с №№ 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1718 и 1720Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0012224.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина с ограничението - местни търговци, за обект № 1719Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0012124.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина за обекти с №№ 1711, 1712, 1713, 1713-1, 1714, 1714-1, 1715 и 1718Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0011923.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГТ за обекти №№ 1708 и 1710Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0012023.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1712 и 1714Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0011822.03.2017Конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №17047, 17051, 17052.Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0011722.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти №1721, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1743, 1744, горска територия - държавна собственост, стопаниствана от Териториално поделение ДГС "Клисура" на ЮЦДП, гр. Смолян.Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0011622.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект №1742, горска територия - държавна собственост, стопаниствана от Териториално поделение ДГС "Клисура" на ЮЦДП, гр. Смолян.Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0011221.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект № 1706, Обект № 1713с, Обект № 1715, Обект № 1716, Обект № 1718, Обект № 1719, Обект № 1720 и Обект № 1721 на тВиж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0011521.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 17113-1, 16212-5с, 17114-3с, 17111-1сВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ0011421.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1713с, Обект № 1715, Обект № 1716 и Обект № 1718 на територията на ТП "ДГС - Михалково" ЮЦДП - гр. СмолянВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ0011321.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1714 и Обект № 1717 на територията на ТП "ДГС - Михалково" ЮЦДП - гр. СмолянВиж пълна информация
ДГС БатакТ0010920.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС "Батак"Виж пълна информация
ДГС БатакТ0011120.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен складВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0011020.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина по сортименти в обект/и № 1721-1, 1722-1, 1723-1, 1724-1, 1725-1, 1726-1, 1727-1, 1728-1, 1729-1, 1730-1, 1731-1, 1732-1, 1733-1 и 1734-1, попадащи в териториалния обхват нВиж пълна информация
ДГС БатакТ0010417.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС "Батак" от КЛФ за 2017г.Виж пълна информация
ДГС БатакТ0010317.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 18-мфВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0010217.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесинаВиж пълна информация