ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АсеновградТ0035207.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 1729Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0035107.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 1726Виж пълна информация
ДГС СмилянТ0035707.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 1746, 1747 и 1765Виж пълна информация
ДГС СмилянТ0035607.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГТ за обекти №№ 1746, 1765Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ0035507.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1720 "С"Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0034604.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ за обекти с №№ 17232, 17342Виж пълна информация
ДГС БориноТ0034504.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1719-С, включен в КЛФ 2017г. в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС - Борино"Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0035004.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 1777, 1788Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0034904.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1787Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0034804.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за действително добити количества дървесина в обекти №№ 1707, 1708, 1709, 1710Виж пълна информация
ДГС СмилянТ0034704.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на ТП "ДГС Смилян"Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0034403.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обект № 17334-1Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0034303.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0034203.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ за обекти с №№ 17243с, 17344с, 17245с, 17346с, 17339, 17219Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0034103.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад за обекти №№ 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5, 19-6, 19-7, 19-8, 19-9, 19-10, 19-11 и 19-12Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0034002.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект с № 1731сВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0033902.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ТП ДЛС "Чепино"Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0033801.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1775С и 1776СВиж пълна информация
ДЛС БоровоТ0033701.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти № 1766, № 1764Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0033601.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина на временен складВиж пълна информация