ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС МихалковоТ0025431.05.2017Договаряне по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект № 1706 и Обект № 1719 на територията на ТП "ДГС - Михалково" ЮЦДП - гр. СмолянВиж пълна информация
ДГС ДоспатТ0025230.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 1741Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0025129.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти с №№ 1721 и 1722Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0025026.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 1703; 1704Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0024925.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обекти: № 1624-1, № 1633-1, № 1633-2Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0024825.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от Обект № 1713Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0024725.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от Обект № 1712Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ0024323.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект № 1714, подотдел 184-еВиж пълна информация
ДЛС КормисошТ0024223.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект № 1713, подотдел 107-е.Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0024123.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти №1733, 1734, 1735, 1738, 1759, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП ДГС "Клисура" при "ЮЦДП" ДП, гр. Смолян.Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0024623.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №17301-1.Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0024523.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1784-1, 1784-2, 1786-1, 1786-2.Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0024423.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №1783, 1784, 1785, 1786, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС "Родопи".Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0024022.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на коренВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0023922.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за Обект № 17047-1Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ0023822.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на млади насаждения без материален добив в Обект № 3Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0023718.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ за обекти с №№ 17140, 17141Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0023618.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти № 1706 и № 1707Виж пълна информация
ДГС БатакТ0023517.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 39Виж пълна информация
ДГС БатакТ0023417.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС "Батак" от КЛФ за 2017г.Виж пълна информация