ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПанагюрищеТ0023822.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на млади насаждения без материален добив в Обект № 3Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0023718.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ за обекти с №№ 17140, 17141Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0023618.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти № 1706 и № 1707Виж пълна информация
ДГС БатакТ0023517.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 39Виж пълна информация
ДГС БатакТ0023417.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС "Батак" от КЛФ за 2017г.Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ0023116.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1716 "С"Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ0023016.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1715 "С"Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0022916.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект с № 1731Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ0023316.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1718Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ0023216.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1717Виж пълна информация
ДГС СмилянТ0022515.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обект № 16104Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0022415.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект № 1715Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0022315.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1705 и Обект № 1715Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0022215.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 1718С и Обект № 1721СВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0022815.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0022715.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услуга сеч, извоз и рампиране на временен складВиж пълна информация
ДГС СмилянТ0022615.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 1730, 1734.Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0021811.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1719СВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ0021711.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1718СВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ0021611.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1717МТВиж пълна информация