ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СелищеТ0005327.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добита дървесина от склад - Обекти №№ 7-1, 7-2, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9 и 7-10Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0005227.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на  маркирана дървесина на корен за Обекти №№ 1701, 1703, 1708, 1710 и 1715Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0005127.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1709, 1712, 1713 и 1714Виж пълна информация
ДГС СмолянТ0005027.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обекти №№ 1708, 1710, Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004924.02.2017Договаряне по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1702Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0004824.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесинаВиж пълна информация
ДЛС ТракияТ0004723.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в Обекти № 1 и № 2 на територията на ТП "ДЛС - Тракия"Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0004622.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1 на територията на ТП ДГС "Пазарджик"Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0004522.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект №14244-3, №16103-7 и №17205-2с (30)Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0003821.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект № 1716 (І-28)Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0003721.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад - Обект № 1702 (І-29)Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0004421.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004321.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект № 3 – кастрене на тополови и акациеви култури и отглеждане на генеративна градина 2017 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004221.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект № 2 – попълване и отглеждане на две, три и четиригодишни тополи 2017 г.Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ0004121.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 1712 П (105)Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004021.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект № 1 – попълване и отглеждане на две и тригодишни тополи 2017 г.Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0003921.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане извършването на лесокултурни дейности в обект №1 на територията на ТП „ДГС -Първомай”Виж пълна информация
ДГС СлавейноТ0003620.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности – Семесъбиране и кастрене на клони в  генеративна семепроизводствена градина, отглеждане на млади насаждения без материален добив - прочистки  в ОБЕКТ № 1 на ТП ДГС „Славейно”Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0003520.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 1705 (63)Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0003420.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2Виж пълна информация