ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ИзвораТ0001010.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина (25)Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0000909.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад (43)Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0000808.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект с №1732 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Карлово” – „ЮЦДП”, гр. СмолянВиж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0000707.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина (46)Виж пълна информация
ДГС КарловоТ0000607.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване /механизирано и/или ръчно/ на дървесина от обектите за дърводобив в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”, ДГТ до дървопреработвателен цех, находящ се в с. Домлян, общ. КарловоВиж пълна информация
ДЛС БоровоТ0000507.02.2017Търг с явно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с явно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина на временен склад в Пакет № 1701 (58)Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0000403.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в ДГС Алабак (50)Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0000202.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина (30)Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0000102.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина (23)Виж пълна информация