ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС ЖендаТ00161-2203.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00160-2203.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2217, 2219Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00158-2230.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни горски складове за дърводобив - Обект № 1 и Обект № 2 до централен склад "Зли дол"Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00159-2227.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен, включени в обекти №№ 2227 и 2236Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00157-2226.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ Обекти №№ 22239, 22240, 22312, 22314, 22342, 22343, 22102, 22144, 22315, 22345, 22331, 22246Виж пълна информация
ДГС БатакТ00152-2226.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 22-22, 22-23, 22-24, 22-25, 22-26, 22-27, 22-28, 22-29, 22-30, 22-31, 22-32Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00156-2223.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2223, 2243, 2225, 2226, 2228, 2230, 2231Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00155-2223.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2239, 2240Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00154-2223.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2229Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00151-2220.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обект № 2215 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС СмилянТ00149-2219.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2241, 2242, 2243, 2244Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00150-2217.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект № 2227Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00148-2212.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават от Южноцентрално държавно предприятие - гр. Смолян териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2233, 2242, 2244, 2246Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00147-2212.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект №№ 2225 и 2226Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00145-2212.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3/2022 г.Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00146-2211.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно, Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампираме на отсечена дървесина от обекти №№ 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2208, 2241Виж пълна информация
ДГС ПанагюрищеТ00144-2211.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина за обект № 2239Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00143-2204.05.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2208Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00140-2203.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 2214Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00141-2229.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на тополови култури, включени в Обект № 5 част от ЛКД за 2022 г.Виж пълна информация