ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АлабакТ00052-2406.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2413, 2419, 2431, 2433, 2434, 2435Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00025-2406.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина за обекти №№ 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00013-2430.01.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2415, 2425Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00005-2425.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТ"Попълване, първо и второ отглеждане на култури на територията на ТП ДГС "Алабак" за Обект № 1"Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00293-2313.12.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с №№ 2402, 2410, 2412, 2414, 2415, 2418, 2420, 2424, 2425Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00283-2311.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти: 2405, 2409, 2411, 2413, 2419, 2422, 2423, 2426, 2429, 2430, 2431Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00277-2308.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти: 2401мт, 2403мт, 2404мт, 2406мт, 2407мт, 2408мт, 2416мт, 2417мт, 2421мт, 2427мт, 2428мтВиж пълна информация
ДГС АлабакТ00253-2320.10.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2304, 2366Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00246-2321.09.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина за нуждите на ТП ДГС Алабак от Обекти №№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00231-2322.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти: 2345, 2346, 2360, 2363, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00203-2319.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив, обекти № 2349, 2365.Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00177-2316.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2365Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00176-2316.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2349Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00161-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2340, 2342, 2349, 2350, 2353Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00150-2323.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2337, 2338, 2339, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2351, 2352, 2354, 2355, 2357, 2358, 2366, 2367Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00149-2319.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2348, 2356, 2359, 2360, 2363, 2365Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00126-2320.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти №№ 2348, 2356, 2359, 2360, 2361Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00125-2319.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина, за нуждите на ТП ДГС Алабак.Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00119-2307.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 2362, 2363Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00117-2304.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с добивВиж пълна информация