ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АлабакТ00246-2321.09.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина за нуждите на ТП ДГС Алабак от Обекти №№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00231-2322.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти: 2345, 2346, 2360, 2363, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00203-2319.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив, обекти № 2349, 2365.Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00177-2316.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2365Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00176-2316.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2349Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00161-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2340, 2342, 2349, 2350, 2353Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00150-2323.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2337, 2338, 2339, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2351, 2352, 2354, 2355, 2357, 2358, 2366, 2367Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00149-2319.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2348, 2356, 2359, 2360, 2363, 2365Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00126-2320.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти №№ 2348, 2356, 2359, 2360, 2361Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00125-2319.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина, за нуждите на ТП ДГС Алабак.Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00119-2307.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 2362, 2363Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00117-2304.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с добивВиж пълна информация
ДГС АлабакТ00100-2317.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 2335, 2336Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00092-2310.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 2302, 2310Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00073-2322.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от временен склад - Обекти №2335, 2336Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00035-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 2 - "Залесяване, попълване, първо и второ отглеждане на култури, отглеждане на млади насаждения без материален добив"Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00044-2310.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от временен склад от обекти с №№ 2302, 2307, 2310, 2315, 2319Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00434-2217.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2302, 2305, 2307, 2310, 2315, 2319Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00396-2219.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина - Обекти №2332, 2333, 2334.Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00387-2216.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 2301, 2302, 2305, 2308, 2309, 2310, 2311, 2314, 2315, 2318, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 2328, 2329, 2330, 2331Виж пълна информация