ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АлабакТ00044-2310.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от временен склад от обекти с №№ 2302, 2307, 2310, 2315, 2319Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00434-2217.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2302, 2305, 2307, 2310, 2315, 2319Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00396-2219.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина - Обекти №2332, 2333, 2334.Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00387-2216.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 2301, 2302, 2305, 2308, 2309, 2310, 2311, 2314, 2315, 2318, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 2328, 2329, 2330, 2331Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00376-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 2303 мт, 2304 мт, 2306 мт, 2307 мт, 2312 мт, 2313 мт, 2316 мт, 2317 мт, 2322 мт, 2323 мт, 2326 мт, 2327 мтВиж пълна информация
ДГС АлабакТ00273-2211.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 2256, 2268Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00257-2223.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2267Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00234-2209.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 2239, 2256, 2257-СВиж пълна информация
ДГС АлабакТ00208-2208.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера № 2244; 2261; 2262; 2263; 2264; 2265; 2266; 2256; 2257-С;Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00192-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера № 2256; 2257-С; 2258-С; 2259-С; 2260-СВиж пълна информация
ДГС АлабакТ00193-2212.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина от Обекти №№ 16, 17, 18, 19Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00169-2214.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2223Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00136-2227.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2239, 2240.Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00113-2228.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обекти с №№ 2221, 2235, 2238, 2239, 2240Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00090-2204.03.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2236, 2242, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00080-2202.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера № № 2221; 2232; 2233; 2234; 2235; 2237; 2238; 2239; 2240; 2241; 2243; 2245; 2246; 2247; 2248; 2249; 2250Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00081-2228.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТЗалесяване, попълване, първо и второ отглеждане на култури, отглеждане на млади насаждения без материален добив и почвоподготовка на територията на ТП ДГС „Алабак”Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00052-2217.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2232-1, 2241-1, 2248-1, 2249-1Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00045-2215.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на ТП ДГС Алабак от Обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00005-2225.01.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2221Виж пълна информация