ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АлабакТ0021410.05.2017Търг с явно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на коренВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0021109.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0019027.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 17060, 17061, 17062Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0017912.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0013630.03.2017Договаряне по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 17034, 17036Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0011822.03.2017Конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №17047, 17051, 17052.Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0010217.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесинаВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0007914.03.2017Търг с явно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на коренВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0006007.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера 17031, 17032, 17033, 17034, 17035, 17036, 17038Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0002916.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТЗалесяване, отглеждане на едногодишни горски култури, попълване на горски култури, отглеждане на две-, три- и читиригодишни горски култури, ограждане на горски култури, отглеждане на млади насаждения без материален добив, почистване на площи от растителноВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0000403.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в ДГС Алабак (50)Виж пълна информация