ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АлабакТ00637-2103.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обекти с номера 2203; 2205; 2228; 2229; 2230; 2231;Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0059026.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина - Обекти № 2202-1; 2206-1; 2207-1; 2212-1; 2216-1;Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00589-2126.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина - Обекти № № 2204-1; 2208-1; 2211-1; 2214-1; 2215-1; 2219-1; 2221-1; 2222-1; 2225-1;2226-1Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00580-2123.11.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера № 2204; 2208; 2209; 2211; 2214; 2215; 2218; 2219; 2220; 2221; 2222; 2223; 2225; 2226; 2227Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00579-2123.11.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера № 2201; 2202; 2206; 2207; 2210; 2212; 2213; 2216; 2217; 2224Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0054312.10.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 2159-СВиж пълна информация
ДГС АлабакТ00526-2130.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2158Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0047620.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2157-СВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0046026.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обект № 2147-1Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0044712.07.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера № 2056; 2155Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0040018.05.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект 2, включващ „Отглеждане на млади насаждения без материален добив на територията на ТП ДГС „Алабак”Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0039711.05.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2056;Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0039229.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обект № 19048-10Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0032102.04.2021Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 2147, 2150Виж пълна информация
ДГС Алабак22109.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01439 ТП ДГС Алабак/ Обект №: 2138-1eВиж пълна информация
ДГС АлабакТ0022009.03.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен  от Обекти  с номера  2135; 2136; 2139; 2142; 2143; 2152;Виж пълна информация
ДГС Алабак22509.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01443 ТП ДГС Алабак/ Обект №: 2150-1eВиж пълна информация
ДГС Алабак22409.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01442 ТП ДГС Алабак/ Обект №: 2149-1eВиж пълна информация
ДГС Алабак22309.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01441ТП ДГС Алабак/ Обект №: 2144-1eВиж пълна информация
ДГС Алабак22209.03.2021Електронен търг № ЕТ01440 ТП ДГС Алабак/ Обект №: 2140-1eВиж пълна информация