ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КлисураТ00243-2314.09.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2339Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00174-2316.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2332, 2333, 2334, 2335, 2336Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00049-2315.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2301, 2304, 2309Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00032-2307.02.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2314Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00027-2306.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2312, 2313, 2315Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00026-2306.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2306, 2307, 2308, 2311Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00395-2229.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2309МТ.Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00402-2222.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2314Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00384-2216.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2312, 2313, 2315, 2316Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00351-2216.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2306 МТ, Обект №2307 МТ, Обект №2308МТ, Обект №2310МТ, Обект №2311МТВиж пълна информация
ДГС КлисураТ00158-2230.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни горски складове за дърводобив - Обект № 1 и Обект № 2 до централен склад "Зли дол"Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00127-2214.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности, включващи първо и второ отглеждане на двегодишни иглолистни култури и изсичане на издънки с моторен храсторез, включени в Обект №22001, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС - Клисура.Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00105-2217.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни горски складове за дърводобив до централен склад "Зли дол" в Обект № 1Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00071-2224.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2243 и Обект №2244Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00070-2224.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 2243, 2244Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0049708.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина - обект №2152Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0049608.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2152Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0040221.05.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПърво и второ отглеждане на иглолистни едногодишни култури и изчистване на издънки с моторен храсторез, включени в Обект №21002Виж пълна информация
ДГС Клисура31001.04.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01496ТП ДГС Клисура/ Обект №: 2145Виж пълна информация
ДГС Клисура31601.04.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01502 ТП ДГС Клисура/ Обект №: 2151Виж пълна информация