ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС КлисураТ00158-2230.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни горски складове за дърводобив - Обект № 1 и Обект № 2 до централен склад "Зли дол"Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00127-2214.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности, включващи първо и второ отглеждане на двегодишни иглолистни култури и изсичане на издънки с моторен храсторез, включени в Обект №22001, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС - Клисура.Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00105-2217.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни горски складове за дърводобив до централен склад "Зли дол" в Обект № 1Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00071-2224.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2243 и Обект №2244Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00070-2224.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 2243, 2244Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0049708.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина - обект №2152Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0049608.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2152Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0040221.05.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПърво и второ отглеждане на иглолистни едногодишни култури и изчистване на издънки с моторен храсторез, включени в Обект №21002Виж пълна информация
ДГС Клисура31001.04.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01496ТП ДГС Клисура/ Обект №: 2145Виж пълна информация
ДГС Клисура31601.04.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01502 ТП ДГС Клисура/ Обект №: 2151Виж пълна информация
ДГС Клисура31501.04.2021Електронен търг № ЕТ01501ТП ДГС Клисура/ Обект №: 2150Виж пълна информация
ДГС Клисура31401.04.2021Електронен търг № ЕТ01500 ТП ДГС Клисура/ Обект №: 2149Виж пълна информация
ДГС Клисура31301.04.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01499ТП ДГС Клисура/ Обект №: 2148Виж пълна информация
ДГС Клисура31201.04.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01498 ТП ДГС Клисура/ Обект №: 2147Виж пълна информация
ДГС Клисура31101.04.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01497 ТП ДГС Клисура/ Обект №: 2146Виж пълна информация
ДГС Клисура9510.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01377 ТП ДГС Клисура / Обект №: 2117Виж пълна информация
ДГС Клисура9410.02.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01376ТП ДГС Клисура / Обект №: 2115Виж пълна информация
ДГС КлисураТ0007601.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2021 година, включващи - подготовка на почвата за залесяване, почвоподготовка, залесяване, отглеждане на култури, ръчна почвоподготовка и залесяване на култури - пролет 2021 г., отглеждане на култури - ръчно в ОбекВиж пълна информация
ДГС Клисура7129.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01375ТП ДГС Клисура / Обект №: 2104Виж пълна информация
ДГС Клисура7029.01.2021Електронен търг № ЕТ01374 ТП ДГС Клисура / Обект №: 2103Виж пълна информация