ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Крумовград11214.02.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00769 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2027Виж пълна информация
ДГС Крумовград11114.02.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00768 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2026Виж пълна информация
ДГС Крумовград11014.02.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00767 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2020Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0005224.01.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина, включена в Обекти с №№ 1918-3, 1925-3, 2013-2, 1924-3, 2005-2, 2006-2, 2007-2, 2008-2, 2009-2, 2010-2, 2011-2, 2012-2Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0000510.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Крумовград", включени в Обект № 1-2020 г.Виж пълна информация
ДГС Крумовград136729.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00748 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2025Виж пълна информация
ДГС Крумовград136629.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00747 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2024Виж пълна информация
ДГС Крумовград136529.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00746 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2023Виж пълна информация
ДГС Крумовград136429.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00745 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2022Виж пълна информация
ДГС Крумовград136329.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00744 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2021Виж пълна информация
ДГС Крумовград136229.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00743 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2020Виж пълна информация
ДГС Крумовград136129.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00742 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2019Виж пълна информация
ДГС Крумовград125925.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00661 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2018Виж пълна информация
ДГС Крумовград125825.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00660 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2017Виж пълна информация
ДГС Крумовград125725.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00659 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2016Виж пълна информация
ДГС Крумовград125625.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00658 ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2015Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0110718.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), вкВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ0095511.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране, на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), вВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ0096011.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина от територията на ТП "ДГС - Крумовград", включена в Обекти №№ 2001-1, 2002-1, 2003-1 и 2004-1 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС "Крумовград", с ограничение по чл. 115 от ЗГВиж пълна информация
ДГС КрумовградТ0086204.10.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Крумовград", включени в Обект № 2-2019 г.Виж пълна информация