ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС МихалковоТ00263-2204.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект №2222Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00212-2210.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обект № 2223Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00211-2210.08.2022Добив на дървесина от Обект № 2222Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00182-2206.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обекти № 2217 и 2218Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00151-2220.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обект № 2215 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ00087-2228.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 2214Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00040-2216.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обект № 2206 и № 2207 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ00041-2211.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обект № 2210Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00017-2228.01.2022Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2214Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0067221.12.2021Продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2206, 2207 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ0067120.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обекти №№ 2202, 2203, 2204, 2208 с ограничени за местни търговциВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ0066920.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обекти №№ 2201, 2205, 2209, 2210Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0067014.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обект № 2213Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0066014.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина от Обекти №№ 2202, 2203, 2204, 2208 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ0065914.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина от Обекти №№ 2205, 2210Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0052127.09.2021Продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 2122Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0041318.06.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина - Обекти 2121, 2113, 2120Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0041417.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти 2121, 2113, 2120Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0040917.06.2021Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2119Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0036822.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обект № 2106-1Виж пълна информация