ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС МихалковоТ00249-2306.10.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обекти №№ 2327С, 2329СВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ00236-2331.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обекти №№ 2327С, 2328С, 2329СВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ00182-2327.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обект № 2321Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00158-2326.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обекти №№ 2320, 2321Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00134-2326.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обекти № 2318, 2319.Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00091-2310.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обекти №№ 2317МТ, 2318МТ, 2319МТ с ограничени за местни търговциВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ00007-2324.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обекти №№ 2313, 2314, 2303, 2315, 2309С, 2310С, 2311, 2316Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00410-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обекти №№ 2301, 2302, 2303, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309С, 2310С, 2311, 2312Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00409-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обект № 2304МТ с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ00263-2204.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект №2222Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00212-2210.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обект № 2223Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00211-2210.08.2022Добив на дървесина от Обект № 2222Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00182-2206.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обекти № 2217 и 2218Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00151-2220.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обект № 2215 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ00087-2228.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 2214Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00040-2216.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обект № 2206 и № 2207 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ00041-2211.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обект № 2210Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00017-2228.01.2022Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2214Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0067221.12.2021Продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2206, 2207 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ00671-2120.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обекти №№ 2202, 2203, 2204, 2208 с ограничени за местни търговциВиж пълна информация