ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПазарджикТ0050728.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението - местни търговци, за обекти с №№ 1803, 1804, 1805, 1806 и 1807Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0050628.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти с №№ 1801, 1802 и 1808Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0050528.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина за обекти с №№ 1801, 1802 и 1808Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0034002.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект с № 1731сВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0032317.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Пълна механизирана подготовка на почватаВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0029003.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти с №№ 1729 и 1731сВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0028903.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728 и 1730Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0028803.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина за обекти №№ 1723, 1723-1, 1724, 1725, 1726, 1726-1, 1727, 1728 и 1730  Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0025129.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти с №№ 1721 и 1722Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0012524.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението - местни търговци, за обекти с №№ 1716 и 1717Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0012424.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина, с ограничението - местни търговци, за обект № 1719Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0012324.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти с №№ 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1718 и 1720Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0012224.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина с ограничението - местни търговци, за обект № 1719Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0012124.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина за обекти с №№ 1711, 1712, 1713, 1713-1, 1714, 1714-1, 1715 и 1718Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0010617.03.2017Договаряне по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 1Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0004622.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1 на територията на ТП ДГС "Пазарджик"Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0003420.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2Виж пълна информация