ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПазарджикТ00227-2225.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект №2 /2022г./ с предмет на дейност - Отглеждане на горски култури.Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00221-2223.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2228Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00162-2207.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00125-2213.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2022 г./ - Отглеждане на горски култури и отглеждане на култури без материален добивВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00122-2208.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничение за МТ за Обект № 2214Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00121-2208.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2216 и 2217Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00056-2222.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничение за МТ за обект № 2203Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00055-2218.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина с ограничение за МТ за обект № 2203Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00054-2218.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2212Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00053-2218.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2202Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00032-2212.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на правоимащи лица по чл. 71, ал. 2, т.1 и ал. 8 от Наредбата от Обекти № 1 и № 2Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0064620.12.2021Добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти с №№ 2204, 2211, 2212Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00643-2120.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обекти с №№ 2201, 2208, 2210Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0064516.12.2021Добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничение за МТ за обект с № 2207Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0064416.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти с №№ 2211, 2212Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0056529.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3/2021г. - "Залесяване на горски култури"Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0054408.10.2021Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2021 г. - "Кастрене на тополови култури"Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00512-2121.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2105Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0050120.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2118Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0047210.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2121 и 2122Виж пълна информация