ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПазарджикТ0056529.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3/2021г. - "Залесяване на горски култури"Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0054408.10.2021Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2021 г. - "Кастрене на тополови култури"Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00512-2121.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обект №2105Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0050120.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2118Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0047210.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2121 и 2122Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0047010.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2118, 2119, 2120Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0041823.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти с №№ 2115, 2116, 2117Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0030031.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1 /2021 г./ с предмет на дейност - "Отглеждане на горски култури и отглеждане на култури без материален добив"Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0024411.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за обект № 2113Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0024311.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2113Виж пълна информация
ДГС Пазарджик23610.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01447 ТП ДГС Пазарджик/ Обект №: 2112Виж пълна информация
ДГС Пазарджик23510.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01446 ТП ДГС Пазарджик/ Обект №: 2111Виж пълна информация
ДГС Пазарджик23410.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01445 ТП ДГС Пазарджик/ Обект №: 2110Виж пълна информация
ДГС Пазарджик23310.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01444 ТП ДГС Пазарджик/ Обект №: 2105Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0109219.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2110, 2111, 2112, 2113Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0109119.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничение за МТ за обекти с №№ 2108, 2109Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0109019.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2110, 2111, 2112Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0108919.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2104, 2105, 2106, 2107Виж пълна информация
ДГС Пазарджик87605.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01031 ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2103Виж пълна информация
ДГС Пазарджик87505.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01030 ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2102Виж пълна информация