ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПещераТ00130-2406.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за обект № 2421Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00072-2428.03.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина за обекти №№ 2419, 2420, 2421Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00071-2428.03.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на сеч, разкройване на асортименти съгласно спецификация, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2422, 2423, 2424Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00291-2312.12.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейност - добив на дървесина за обекти №№ 2406, 2407, 2408Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00289-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад за обекти №№ 2401, 2402, 2403, 2404, 2405Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00109-2329.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина за обект № 2316Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00071-2321.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - Обекти №2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327.Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00070-2321.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - Обекти №2316МТ, 2317МТ, 2318МТ.Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00401-2221.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейност - добив на дървесина за обект № 2307Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00332-2208.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад за обекти №№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00292-2215.11.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад за обекти №№ 2236, 2237, 2238Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00231-2202.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад за обекти №№ 2231, 2232, 2233Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00184-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на сеч, разкройване на асортименти съгласно спецификация, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесинаВиж пълна информация
ДГС ПещераТ00166-2208.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за обект № 2230Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00050-2217.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина за обекти №№ 2207, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0062503.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина за обекти №№ 2211, 2216Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0062403.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина за обекти №№ 2203мф, 2207мф, 2208мфВиж пълна информация
ДГС Пещера24912.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01482 ТП ДГС Пещера/ Обект №: 2139-етВиж пълна информация
ДГС Пещера24812.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01481 ТП ДГС Пещера/ Обект №: 2138-етВиж пълна информация
ДГС Пещера24712.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01480 ТП ДГС Пещера/ Обект №: 2136-етВиж пълна информация