ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПещераТ0036228.09.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина съгл. чл.10, ал.1 и чл.12, ал.1 от НУРВИДГТВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0012914.03.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване на култури, отглеждане на култури, други отгледни дейности - окастряне на плевели с коса, отглеждане на млади насаждения без материален добив, подпомагане на естественото възобновяване, почвоподготовка - есенна и семесъбиране на територията на ТВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0010907.03.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0010807.03.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на временен складВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0010707.03.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услуга сеч, извоз и рампиране на временен склад - МФВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0010607.03.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина, съгл. чл. 38Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0056601.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесинаВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0056501.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина за местни търговциВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0054130.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз и рампиране на временен склад - местни търговциВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0054030.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз и рампиране на временен складВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0037517.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз и рампиране на временен складВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0033128.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0033028.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на временен складВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0022815.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0022715.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услуга сеч, извоз и рампиране на временен складВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0007713.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесинаВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0007210.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз и рампиране на временен складВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0004421.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1Виж пълна информация