ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПещераТ00903-2106.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина - Обекти №2102мф, 2102мф, 2102-1мф, 2103мф, 2104мф, 2105мф, 2106мф, 2106-1мф, 2107мф.Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0090206.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина - Обекти №2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124.Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0058408.07.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за обект № 2038Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0058308.07.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за обекти №№ 2046, 2047, 2048, 2049Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0046928.05.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОкрит конкурс за добив на дървесина до временен склад - Обект №2032.Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0047028.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг  с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №2041Виж пълна информация
ДГС Пещера45520.05.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00927 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2045-етВиж пълна информация
ДГС Пещера45420.05.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00926 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2044-етВиж пълна информация
ДГС Пещера45320.05.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00925 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2043-етВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0035327.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №2042.Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0035227.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина - Обекти №2037, 2038, 2039, 2040, 2041.Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0023812.03.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, съгласно чл. 38 от НУРВИДГТ за обекти №№ 2022мф и 2023мфВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0023712.03.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за обекти №№ 2025, 2029, 2030, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036Виж пълна информация
ДГС Пещера24612.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00837 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2031-етВиж пълна информация
ДГС Пещера24512.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00836 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2028-етВиж пълна информация
ДГС Пещера24412.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00835 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2024-етВиж пълна информация
ДГС Пещера24312.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00834 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2021-етВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0021910.03.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина съгласно чл. 10, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от НУРВИДГТ за обекти №№ 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0021810.03.2020Открит конкурс за добив на дървесина съгласно чл. 115, ал. 1 от ЗГ  и чл. 10, ал.1 и чл. 12, ал. 1, чл. 38 от НУРВИДГТ за обекти №№ 2021 мф, 2022 мф, 2023 мфВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0106215.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина, съгласно чл. 38 от Наредбата по чл. 95 от ЗГ за обекти №№ 2001мф, 2001-1мф, 2003мф, 2004мф, 2004-1мф, 2006мфВиж пълна информация