ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПещераТ0106115.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина за обекти №№ 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2016Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0100012.11.2019Открит конкурс за добив на дървесина за обекти №№ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0099912.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина за обекти №№ 2001мф, 2002мф, 2003мф, 2004мф, 2005мф, 2006мфВиж пълна информация
ДГС Пещера95008.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00449ТП ДГС Пещера / Обект №: 2017-етВиж пълна информация
ДГС Пещера94908.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00448 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2015-етВиж пълна информация
ДГС Пещера94808.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00447 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2013-етВиж пълна информация
ДГС Пещера94708.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00446 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2012-етВиж пълна информация
ДГС Пещера94608.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00445 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2005-етВиж пълна информация
ДГС Пещера94508.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00444 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2002-етВиж пълна информация
ДГС Пещера95108.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00450 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2018-етВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0087010.10.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране в обект № 1941Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0078809.09.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране в обекти № 1941 и № 1942Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0077230.08.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина в обекти №№ 1943 и 1944Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00750-2126.08.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 1Д2020, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Пазарджик“, ТП ДГС „Пещера“ и ТП ДГС „Панагюрище“.Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0072315.08.2019Договаряне по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина в обекти № 1941 и № 1942Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0063917.07.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0054220.06.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина за обекти № 1939 и № 1940Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0047822.05.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 1937, 1938Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0020911.03.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТЗалесяване, отглеждане на култури, други отгледни дейности - окосяване на плевели с коса, отглеждане на млади насаждения без материален добив, подпомагане на естественото възобновяване, почвоподготовка - есенна, семесъбиране и отгледни грижи в ГСГ на териВиж пълна информация
ДГС Пещера16701.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00166 ТП ДГС Пещера / Обект №: 1929-етВиж пълна информация