ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Пещера16601.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00165 ТП ДГС Пещера / Обект №: 1927-етВиж пълна информация
ДГС Пещера16501.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00164 ТП ДГС Пещера / Обект №: 1922-етВиж пълна информация
ДГС Пещера16901.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00168 ТП ДГС Пещера / Обект №: 1931-етВиж пълна информация
ДГС Пещера16801.03.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00167 ТП ДГС Пещера / Обект №: 1930-етВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0014327.02.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за Обект № 1925 и 1935Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0014227.02.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина съгласно чл. 38 от Наредбата за обекти №№ 1921 мф, 1923 мфВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0014127.02.2019Открит конкурс за добив на дървесина съгласно чл. 10, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за обекти №№ 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936Виж пълна информация
ДГС ПещераТ0014027.02.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина съгласно чл. 115, ал. 1, т. 1 от ЗГ и чл. 10, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Наредбата, за обекти № 1921 мф, 1922 мф и 1923 мфВиж пълна информация
ДГС Пещера48522.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00035 ТП ДГС Пещера / Обект №: 1901-етВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0048422.11.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен склад, съгласно чл. 10, ал.1 и чл. 12, ал. 1 от НаредбатаВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0048322.11.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за предоставяне на услугата сеч, извоз и рампиране на прогнозни количества дървесина на временен складВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0048222.11.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина, съгласно чл. 66, ал.1, т.1; ал.2, т.2 от НаредбатаВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0048122.11.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, съгласно чл. 38 от НаредбатаВиж пълна информация
ДГС Пещера48722.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00037 ТП ДГС Пещера / Обект №: 1903-етВиж пълна информация
ДГС Пещера48622.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00036 ТП ДГС Пещера / Обект №: 1902-етВиж пълна информация
ДГС Пещера43520.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ00008 ТП ДГС Пещера / Обект №: 1915-етВиж пълна информация
ДГС Пещера43420.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ00007 ТП ДГС Пещера / Обект №: 1910-етВиж пълна информация
ДГС Пещера43320.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ00006 ТП ДГС Пещера / Обект №: 1909-1-етВиж пълна информация
ДГС Пещера43220.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ00005 ТП ДГС Пещера / Обект №: 1909-етВиж пълна информация
ДГС ПещераТ0037409.10.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 69, ал. 1 от НУРВИДГТВиж пълна информация