ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПловдивТ00023-2406.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване, отглеждане и кастрене на култури, включени в Обект № 2Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00016-2430.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2407, 2422Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00315-2321.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2407, 2422Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00232-2324.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2320Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00233-2323.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на генеративна градина - Обект № 7Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00173-2313.06.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2320Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00135-2328.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект №2320Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00072-2321.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на прогнозни количества дървесина - Обекти №2306МТ, 2321МТ, 2323МТ.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00058-2313.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване и отглеждане на култури - Обект №6Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00013-2327.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2309, 2310, 2325, 2329Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00431-2210.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2301, 2312, 2315, 2317, 2318Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00421-2230.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТКонкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от обекти №№ 2307, 2319, 2330Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00408-2222.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2309, 2310, 2322, 2324, 2325, 2326, 2329Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00356-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП - Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2311МТ, 2314МТ и 2316МТВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ00338-2208.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП - Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2301, 2305, 2312, 2313, 2315, 2317, 2318Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00269-2210.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП - Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2232Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00259-2227.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП - Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2231, 2233Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00248-2213.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект №2232Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00228-2229.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на култури - Обект №7Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00224-2224.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект №2231Виж пълна информация