ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПловдивТ0027316.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен с ограничението за "Местни търговци" от Обект № 1718СВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0022415.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект № 1715Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0022315.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1705 и Обект № 1715Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0022215.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 1718С и Обект № 1721СВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0019602.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1713, 1714, 1717, 1722 и 1731Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004924.02.2017Договаряне по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1702Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0003821.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект № 1716 (І-28)Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0003721.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад - Обект № 1702 (І-29)Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004321.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект № 3 – кастрене на тополови и акациеви култури и отглеждане на генеративна градина 2017 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004221.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект № 2 – попълване и отглеждане на две, три и четиригодишни тополи 2017 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004021.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект № 1 – попълване и отглеждане на две и тригодишни тополи 2017 г.Виж пълна информация