ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПловдивТ0063020.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в Обект № 1 - попълване и отглеждане на две и тригодишни тополови култури - 2018 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0060605.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от ОБект № 1801 МТ, Обект № 1802 МТ, Обект № 1803 МТ, Обект № 1804 МТ, Обект № 1805 МТ в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Пловдив" към "ЮЦДП ДП, гр. Смолян"Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0061505.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1806, Обект № 1807, Обект № 1810, Обект № 1818, Обект № 1820, Обект № 1822, Обект № 1827, Обект № 1830Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0058904.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, включена в Обект № 1808, Обект № 1813 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Пловдив" към ЮЦДП, гр. СмолянВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0058804.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по утвърдена спецификация от Директора на ЮЦДП-гр. Смолян по размер и качество, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 1808, Обект № 1813 от териториалния обхвВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0038228.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в Обект №5/2107 с предмет "почвоподготовка, залесяване и отглеждане 2017/2018г.".Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0032419.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1719С, 1720С, 1728С, 1729С, 1732С, 1733С, 1734СВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0032014.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен с ограничението за "Местни търговци" от Обект № 1718С Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0027216.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1714Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0027516.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект № 1705Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0027416.06.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 1705, 1715,Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0027316.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен с ограничението за "Местни търговци" от Обект № 1718СВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0022415.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект № 1715Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0022315.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1705 и Обект № 1715Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0022215.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 1718С и Обект № 1721СВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0019602.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1713, 1714, 1717, 1722 и 1731Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004924.02.2017Договаряне по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1702Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0003821.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект № 1716 (І-28)Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0003721.02.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад - Обект № 1702 (І-29)Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004321.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект № 3 – кастрене на тополови и акациеви култури и отглеждане на генеративна градина 2017 г.Виж пълна информация