ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПловдивТ00228-2229.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на култури - Обект №7Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00224-2224.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект №2231Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00200-2226.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2226, 2230Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00176-2221.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2216, 2226, 2230Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00141-2229.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на тополови култури, включени в Обект № 5 част от ЛКД за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00126-2213.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2207 и 2216Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00089-2228.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТЗалесяване и отглеждане на тополови култури, включени в Обект № 3 част от ЛКД за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00021-2202.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2210Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00022-2201.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2218Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00015-2227.01.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване, отглеждане и кастрене на горски култури, включени в обект № 1 част от ЛКД за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00013-2226.01.2022Почвоподготовка, включена в Обект № 2 част от ЛКД за 2022 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0069921.12.2021Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2218, 2222Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0067617.12.2021Продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад, включена в Обект № 2218, 2222Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0065814.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2204, 2208, 2209, 2210, 2211, 2224, 2225Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0067713.12.2021Залесяване и отглеждане на тополови култури, включени в Обект № 5Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0063203.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението на чл. 38 от Наредбата за Местни търговци от Обекти №№ 2205МТ, 2206МТ, 2221МТВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0049909.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури - Обект №4.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0038528.04.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена вВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0029123.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2127, 2128, 2129, 2130Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0028218.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен складВиж пълна информация