ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Пловдив89605.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00999 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2114Виж пълна информация
ДГС Пловдив89905.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01002 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2121Виж пълна информация
ДГС Пловдив89805.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01001 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2120Виж пълна информация
ДГС Пловдив79302.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00998 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2113Виж пълна информация
ДГС Пловдив79202.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00997 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2112Виж пълна информация
ДГС Пловдив79102.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00996 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2108Виж пълна информация
ДГС Пловдив79002.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00995 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2107Виж пълна информация
ДГС Пловдив66825.08.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00959 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2008Виж пълна информация
ДГС Пловдив56026.06.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00946 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2010Виж пълна информация
ДГС Пловдив52616.06.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00941 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2017Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0052416.06.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури за обект № 8 от ЛКД за 2020 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0042715.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2025Виж пълна информация
ДГС Пловдив40608.05.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00909 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2023Виж пълна информация
ДГС Пловдив40508.05.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00908 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2017Виж пълна информация
ДГС Пловдив34624.04.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00889 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2021Виж пълна информация
ДГС Пловдив34524.04.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00888 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2020Виж пълна информация
ДГС Пловдив34424.04.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00887 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2019Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0023310.03.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Нардеба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-СмолВиж пълна информация
ДГС Пловдив20004.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00807 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2017Виж пълна информация
ДГС Пловдив19904.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00806 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2006Виж пълна информация