ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПловдивТ0028118.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад, включена в Обект № 2109Виж пълна информация
ДГС Пловдив25015.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01477 ТП ДГС Пловдив/ Обект №: 2122Виж пълна информация
ДГС Пловдив25215.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01479 ТП ДГС Пловдив/ Обект №: 2126Виж пълна информация
ДГС Пловдив25115.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01478 ТП ДГС Пловдив/ Обект №: 2125Виж пълна информация
ДГС Пловдив24211.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01476 ТП ДГС Пловдив/ Обект №: 2106Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0008002.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване, отглеждане и кастрене на култури, включени в Обект № 1 част от ЛКД за 2021 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004726.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане и кастрене на четири и петгодишни тополови култури, включени в Обект № 2 част от ЛКД за 2021 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0002311.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване, отглеждане и кастрене на култури, включени в Обект № 1Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0095412.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТаен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2101, 2102, 2103, 2104, 2110, 2111, 2123 Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0090909.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТаен търг за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението по чл. 38 от Наредбата за Местни търговци от Обекти №№ 2105МТ, 2115МТ, 2116МТ, 2118МТ, 2119МТВиж пълна информация
ДГС Пловдив89705.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01000 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2117Виж пълна информация
ДГС Пловдив89605.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00999 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2114Виж пълна информация
ДГС Пловдив89905.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01002 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2121Виж пълна информация
ДГС Пловдив89805.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01001 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2120Виж пълна информация
ДГС Пловдив79302.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00998 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2113Виж пълна информация
ДГС Пловдив79202.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00997 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2112Виж пълна информация
ДГС Пловдив79102.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00996 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2108Виж пълна информация
ДГС Пловдив79002.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00995 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2107Виж пълна информация
ДГС Пловдив66825.08.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00959 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2008Виж пълна информация
ДГС Пловдив56026.06.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00946 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2010Виж пълна информация