ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПловдивТ0015926.02.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2022СВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0014224.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури от летен дъб за обект № 6 Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0007104.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен складВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0006430.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури от летен дъб - отдел 14, подотдели 2 и 3 - обект №6Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0005023.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване, отглеждане и кастрене на тополови култури, включени в Обект № 4Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004923.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане и кастрене на тополова култура за Обект № 5Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004122.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТЗалесяване, попълване и отглеждане на иглолистни култури, включени в Обект № 2Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004022.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на широколистна култура от летен дъб и сребролистна липа, включени в Обект № 3Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0138411.12.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП - СмВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0137403.12.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополова култури за обект № 1 част от ЛКД за 2020 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0103714.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2001, 2002, 2003, 2007, 2014Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0093908.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТаен търг за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението по чл. 38 от Наредбата за Местни търговци от Обект № 2008МТ, Обект № 2011МТ, Обект № 2015МТ, Обект № 2016МТВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0092207.11.2019Договаряне по реда на НУРВИДГТВъзлагане на ЛКД в Обект № 4: "Почвоподготовка, залесяване и отглеждане 2019/2020 г., намиращ се на територията на ТП "ДГС - Пловдив""Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0091006.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина - Обекти №2009,  2010, 2018.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0090906.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПредварителна продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад - Обекти №2009,  2010, 2018.Виж пълна информация
ДГС Пловдив90301.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00432 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2013Виж пълна информация
ДГС Пловдив90201.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00431 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2012Виж пълна информация
ДГС Пловдив90101.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00430 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2005Виж пълна информация
ДГС Пловдив90001.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00429 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2004    Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0085801.10.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1927Виж пълна информация