ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПловдивТ0042715.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2025Виж пълна информация
ДГС Пловдив40608.05.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00909 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2023Виж пълна информация
ДГС Пловдив40508.05.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00908 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2017Виж пълна информация
ДГС Пловдив34624.04.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00889 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2021Виж пълна информация
ДГС Пловдив34524.04.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00888 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2020Виж пълна информация
ДГС Пловдив34424.04.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00887 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2019Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0023310.03.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Нардеба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-СмолВиж пълна информация
ДГС Пловдив20004.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00807 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2017Виж пълна информация
ДГС Пловдив19904.03.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00806 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2006Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0015926.02.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2022СВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0014224.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури от летен дъб за обект № 6 Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0007104.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен складВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0006430.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури от летен дъб - отдел 14, подотдели 2 и 3 - обект №6Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0005023.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПопълване, отглеждане и кастрене на тополови култури, включени в Обект № 4Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004923.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане и кастрене на тополова култура за Обект № 5Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004122.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТЗалесяване, попълване и отглеждане на иглолистни култури, включени в Обект № 2Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0004022.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на широколистна култура от летен дъб и сребролистна липа, включени в Обект № 3Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0138411.12.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП - СмВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ0137403.12.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПочвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополова култури за обект № 1 част от ЛКД за 2020 г.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0103714.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2001, 2002, 2003, 2007, 2014Виж пълна информация