ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПървомайТ0017207.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за проаджба на стояща дървесина на корен за Обект № 1709 за Местни търговциВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ0017107.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за проаджба на стояща дървесина на корен за Обект № 1708 за Местни търговциВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ0017007.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за проаджба на стояща дървесина на корен за Обект № 1710Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0016907.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 1705Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0016807.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина за Обект № 1716Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0016707.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина за Обект № 1715Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0016607.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив на дървесина за Обект № 1714Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0007513.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект № 2 "Механизирани дейности в горски разсадник Мечка" на територията на ТП "ДГС - Първомай"Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0007613.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в обект № 3 /2017г./ "Кастрене на тополови култури" на територията на ТП "ДГС - Първомай"Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0003921.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане извършването на лесокултурни дейности в обект №1 на територията на ТП „ДГС -Първомай”Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ0003520.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 1705 (63)Виж пълна информация