ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АрдиноТ00128-2431.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2420-1Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00105-2410.05.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с №№ 2416, 2417Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00097-2425.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2420-1, 2422-1, 2423Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00019-2402.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2024 г.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00018-2402.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00193-2303.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2326Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00429-2206.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2-2023 г.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00428-2206.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2325Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00359-2212.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2312, 2313Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00341-2208.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00317-2202.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2309, 2310, 2311Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00316-2202.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ, 2305МТ, 2306МТ, 2307МТ и 2308МТВиж пълна информация
ДГС АрдиноТ00159-2227.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен, включени в обекти №№ 2227 и 2236Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00109-2222.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен в обекти №№ 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00083-2225.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2022 г.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00654-2110.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0060601.12.2021Продажба на стояща дървесина на корен - Обект №2146.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0021308.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен, включени в обекти №№ 2131, 2132, 2144Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0009008.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща сеч, разкрайване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен в обекти №№ 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143,Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0007901.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130Виж пълна информация