ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АрдиноТ00159-2227.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен, включени в обекти №№ 2227 и 2236Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00109-2222.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен в обекти №№ 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00083-2225.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2022 г.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0065410.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0060601.12.2021Продажба на стояща дървесина на корен - Обект №2146.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0021308.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен, включени в обекти №№ 2131, 2132, 2144Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0009008.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща сеч, разкрайване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен в обекти №№ 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143,Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0007901.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0003418.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект 1-2021 г.Виж пълна информация
ДГС Ардино124827.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01257ТП ДГС Ардино / Обект №: 2105Виж пълна информация
ДГС Ардино124227.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01275ТП ДГС Ардино / Обект №: 2104Виж пълна информация
ДГС Ардино124127.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01274ТП ДГС Ардино / Обект №: 2103Виж пълна информация
ДГС Ардино124027.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01273 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2102Виж пълна информация
ДГС Ардино123927.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01272ТП ДГС Ардино / Обект №: 2101Виж пълна информация
ДГС Ардино125827.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01267 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2115Виж пълна информация
ДГС Ардино125727.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01266ТП ДГС Ардино / Обект №: 2114Виж пълна информация
ДГС Ардино125627.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01265 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2113Виж пълна информация
ДГС Ардино125527.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01264 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2112Виж пълна информация
ДГС Ардино125427.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01263ТП ДГС Ардино / Обект №: 2111Виж пълна информация
ДГС Ардино125327.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01262 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2110Виж пълна информация