ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АрдиноТ0001313.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Ардино", включени в Обект № 1 - 2017 г.Виж пълна информация