ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Ардино123927.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01272ТП ДГС Ардино / Обект №: 2101Виж пълна информация
ДГС Ардино125827.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01267 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2115Виж пълна информация
ДГС Ардино125727.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01266ТП ДГС Ардино / Обект №: 2114Виж пълна информация
ДГС Ардино125627.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01265 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2113Виж пълна информация
ДГС Ардино125527.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01264 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2112Виж пълна информация
ДГС Ардино125427.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01263ТП ДГС Ардино / Обект №: 2111Виж пълна информация
ДГС Ардино125327.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01262 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2110Виж пълна информация
ДГС Ардино125227.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01261ТП ДГС Ардино / Обект №: 2109Виж пълна информация
ДГС Ардино125127.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01260ТП ДГС Ардино / Обект №: 2108Виж пълна информация
ДГС Ардино125027.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01259 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2107Виж пълна информация
ДГС Ардино124927.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01258 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2106Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0106416.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обект № 2056Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0106316.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти с №№ 2116, 2117, 2118, 2119, 2120Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0074508.10.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обект № 2025-1Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0070517.09.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на ТП "ДГС Ардино"Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0061723.07.2020Продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2025-1, 2055.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0060720.07.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 1951-3, 1956-3, 2032-3, 2037-3, 2042-3Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0059214.07.2020Договаряне по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен в обекти №№ 2030, 2036, 2041, 2044Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0055022.06.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - Обект №2-2020.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0046221.05.2020Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №2027, 2030, 2031, 2035, 2036, 2041, 2042, 2044.Виж пълна информация