ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АрдиноТ0046121.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №2027.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0042515.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0035027.04.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0035127.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на добита дървесина на прогнозни количества от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Ардино, включена в ГП за 2020г. - обект №2027.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0007304.02.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на добита дървесина на прогнозни количества, включена в обекти №№ 2022, 2023, 2024, 2025, 2026Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0007204.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен, включена в Обекти №№ 2022, 2023, 2024, 2025, 2026Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0000308.01.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Ардино", включени в Обект № 1-2020 г.Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0000207.01.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на добита дървесина на прогнозни количества дървесина от Обект № 2017Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0121322.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0121222.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина, включени в обекти №№ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021Виж пълна информация
ДГС Ардино113218.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00574 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2015Виж пълна информация
ДГС Ардино113118.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00573 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2014  Виж пълна информация
ДГС Ардино113018.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00572 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2013  Виж пълна информация
ДГС Ардино112918.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00571 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2012Виж пълна информация
ДГС Ардино100612.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00481 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2008Виж пълна информация
ДГС Ардино100512.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00480 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2007Виж пълна информация
ДГС Ардино100412.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00479 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2006Виж пълна информация
ДГС Ардино100312.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00478 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2005Виж пълна информация
ДГС Ардино100912.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00484 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2011Виж пълна информация
ДГС Ардино100812.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00483 ТП ДГС Ардино / Обект №: 2010Виж пълна информация