ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС РодопиТ00165-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2304-1Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00144-2317.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2304, 2221Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00074-2303.02.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - Обект №2338Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00419-2229.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00306-2202.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 2303-МТ, 2304-МТ, 2305-МТ, 2306-МТ, 2308-МТ, 2313-МТ, 2314-МТ, 2321-МТ, 2322-МТ, 2323-МТ с ограничение за местни търговци /във връзка с чл. 38 от НУРВИДГТ/Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00307-2201.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 2301, 2302, 2307, 2309, 2310, 2311, 2312, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00232-2205.09.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2250Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00191-2218.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 2121-1, 2128-1, 2162-1, 2214-1, 2245Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00155-2223.05.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2239, 2240Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00130-2220.04.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00106-2217.03.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00064-2225.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина - Обекти №2201, 2202Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00034-2221.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина с ограничение за местни търговци - обекти №2220, 2222, 2223, 2224.Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00035-2218.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обекти №2219, 2221, 2225, 2226, 2227, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240.Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00033-2217.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - обекти №2228, 2229.Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00714-2214.01.2022Действително добити количества дървесина - Обект №2122Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0059502.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2201, 2202, 2203, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212.Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00596-2101.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0058524.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обект № 2121Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0050817.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина - Обекти №2119 и 2120Виж пълна информация