ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС РодопиТ0046702.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обект № 1714Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0042906.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 1739, 1756, 1786Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0042706.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в Обект № 1713Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0039205.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от склад - Обекти №1711, 1712.Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0035004.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 1777, 1788Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0034904.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1787Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0034804.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за действително добити количества дървесина в обекти №№ 1707, 1708, 1709, 1710Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0029705.07.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч , разкройване на асортименти  по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 1757; 1776; 1780 горска територия-държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-Родопи” на ЮЦДП ДП, гр.СмолянВиж пълна информация
ДГС РодопиТ0029605.07.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за действително добити количества дървесина в обекти №№ 1705; 1706 горска територия-държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-Родопи” на ЮЦДП ДП, гр.СмолянВиж пълна информация
ДГС РодопиТ0025702.06.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1758, 1759, 1767, горска територия, държавна собстветност, стопанисвана от ТП ДГС "Родопи", при ЮЦДП - гр. Смолян.Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0025026.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 1703; 1704Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0024523.05.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1784-1, 1784-2, 1786-1, 1786-2.Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0024423.05.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №1783, 1784, 1785, 1786, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС "Родопи".Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0018325.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1758, 1759, 1767, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП "ДГС-Родопи"Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0018425.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 1712, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС "Родопи"Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0010517.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2017 година –залесяване , попълване и отглеждане на горски култури в обект №1;почвоподготовка-ръчни  тераси  и семесъбиране в обект №2 и „отглеждане на млади насаждения без материален добив&rdВиж пълна информация
ДГС РодопиТ0008815.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за  предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в обекти № № 1739-1; 1747-1; 1747-2; 1763-1; 1763-2; 1765-1; 1765-2; 1773-1; 1773-2Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0008715.03.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за  предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в обекти № № №№ 1741-1; 1741-2; 1742-1; 1742-2; 1743-1; 1743-2; 1744-1; 1744-2; 1745-1; 1746-1; 1746-2; 1748-1; 1748-2; 1749-1; 1749-2; 1751-1; 1751-2; 1753-1; 1753-2Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0009215.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№-1738; 1740; 1741; 1742; 1743; 1744; 1745; 1746;  1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1762;  1765;Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0009115.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 1739; 1747; 1748; 1761; 1763; 1764; 1766; 1772; 1773 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация