ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС РодопиТ00033-2217.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен - обекти №2228, 2229.Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00714-2214.01.2022Действително добити количества дървесина - Обект №2122Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0059502.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2201, 2202, 2203, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212.Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00596-2101.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0058524.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обект № 2121Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0050817.09.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина - Обекти №2119 и 2120Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0047918.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обект № 2118Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0047412.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обекти №№ 2152, 2153, 2154, 2156С, 2157, 2158, 2159, 2163С, 2164, 2165, 2166Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0047310.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампирВиж пълна информация
ДГС РодопиТ0046806.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2116, 2117Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0045530.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №2114, 2115Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0043230.06.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2021 година - "Първо отглеждане на едногодишни, както и второ отглеждане на едногодишни култури - при необходимост" в обект № 3Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0042123.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обект № 2113Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0040416.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обекти №№ 2149, 2155Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0040315.06.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2109, 2110, 2111, 2112Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0038928.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обект № 2108Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0032207.04.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обект № 2107Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0030231.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на лесокултурни дейности през 2021 година - "Залесяване, попълване, първо отглеждане на едногодишни, две, три, четири и петгодишни култури, както и второ отглеждане на едногодишни култури - при необходимост в обект № 1" и "Отглеждане на млади нВиж пълна информация
ДГС РодопиТ0019505.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обект № 2106Виж пълна информация
ДГС Родопи18704.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01420 ТП ДГС Родопи/ Обект №: 2144Виж пълна информация