ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Родопи18604.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01419 ТП ДГС Родопи/ Обект №: 2143Виж пълна информация
ДГС Родопи18504.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01418 ТП ДГС Родопи/ Обект №: 2140Виж пълна информация
ДГС Родопи18404.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01417 ТП ДГС Родопи/ Обект №: 2139Виж пълна информация
ДГС Родопи18304.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01416 ТП ДГС Родопи/ Обект №: 2130Виж пълна информация
ДГС Родопи18204.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01415 ТП ДГС Родопи/ Обект №: 2129Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0017102.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в обекти №№ 2127, 2131, 2133, 2135, 2136, 2137, 2138, 2141, 2146Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0017202.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 2134Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0015125.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2127 с ограничениВиж пълна информация
ДГС РодопиТ0015225.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до врВиж пълна информация
ДГС РодопиТ0011017.02.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2104, 2105Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0006729.01.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2102, 2103Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0002614.01.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в Обект № 2101Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0117824.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2039, 2040Виж пълна информация
ДГС РодопиТ01052-2116.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост от обект № 4Д2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – ТП ДГС „Батак“ и ТП ДГС „Родопи“.Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0084705.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампирВиж пълна информация
ДГС Родопи86705.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00993ТП ДГС Родопи / Обект №: 2114Виж пълна информация
ДГС Родопи86605.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00992 ТП ДГС Родопи / Обект №: 2111Виж пълна информация
ДГС Родопи86505.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00991 ТП ДГС Родопи / Обект №: 2107Виж пълна информация
ДГС Родопи86405.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00990 ТП ДГС Родопи / Обект №: 2103Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0087105.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в обекти №№ 2104, 2105, 2108, 2109, 2112, 2117, 2121, 2123Виж пълна информация