ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СмилянТ00279-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2404, 2408, 2410, 2412, 2413Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00250-2313.10.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 2352Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00207-2328.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за Обект № 2350Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00145-2316.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 2345Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00121-2311.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 2326Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00120-2311.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс от дейността - добив на дървесина за обекти №№ 2343, 2344Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00096-2314.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина за обекти №№ 2341, 2342Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00080-2324.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за Обект № 2328Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00045-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00014-2331.01.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина за обекти №№ 2317, 2318, 2321Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00422-2230.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00383-2215.12.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс от дейността - добив на дървесина за обекти №№ 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00333-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00323-2206.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТВиж пълна информация
ДГС СмилянТ00284-2231.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 2255Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00275-2217.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампирана на маркирана дървесина на корен за обект № 2253СВиж пълна информация
ДГС СмилянТ00267-2207.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 2255Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00260-2230.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2248, 2254Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00229-2230.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за Обекти №2249, 2250, 2251, 2252Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00209-2212.08.2022Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за Обект № 2248Виж пълна информация