ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ТриградТ00180-2322.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - Обект № 2315.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00157-2326.05.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект с № 2315Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00127-2324.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на дейности, свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП ДГС ТриградВиж пълна информация
ДГС ТриградТ00093-2313.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обект № 2209Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00430-2209.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обекти №№ 2301, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00371-2214.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00370-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ (с ограничение за местни търговци)Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00278-2220.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на дейности, свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП ДГС ТриградВиж пълна информация
ДГС ТриградТ00242-2214.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 2214Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00207-2208.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 2214Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00179-2206.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект 2214.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00084-2228.02.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 2208Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00001-2217.01.2022Добив на дървесина, включена в обект № 2208Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00574-2124.11.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обекти №2208, 2209Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0049107.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на дейности свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП ДГС Триград.Виж пълна информация
ДГС Триград40119.05.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01510 ТП ДГС Триград / Обект №: 2111Виж пълна информация
ДГС Триград32507.04.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01504ТП ДГС Триград/ Обект №: 2112Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0025816.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 2111Виж пълна информация
ДГС Триград22910.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01458 ТП ДГС Триград/ Обект №: 2110Виж пълна информация
ДГС Триград22810.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01457ТП ДГС Триград/ Обект №: 2109Виж пълна информация