ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ТриградТ00096-2423.04.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обекти №2414, 2415, 2416.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00334-2309.01.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2404, 2408Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00298-2312.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00292-2311.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2401 МТ, 2402 МТ, 2403 МТВиж пълна информация
ДГС ТриградТ00268-2313.11.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Триград", включена в обект № 2314-1Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00222-2310.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обект № 2317Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00220-2308.08.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обект № 2316Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00215-2304.08.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на дейности, свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП ДГС-ТриградВиж пълна информация
ДГС ТриградТ00210-2302.08.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обект № 2309Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00200-2307.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обекти №№ 2308, 2309Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00180-2322.06.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - Обект № 2315.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00157-2326.05.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект с № 2315Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00127-2324.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на дейности, свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП ДГС ТриградВиж пълна информация
ДГС ТриградТ00093-2313.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обект № 2209Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00430-2209.01.2023Добив на дървесина, включена в Обекти №№ 2301, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00371-2214.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00370-2213.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ (с ограничение за местни търговци)Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00278-2220.10.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на дейности, свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП ДГС ТриградВиж пълна информация
ДГС ТриградТ00242-2214.09.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 2214Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00207-2208.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 2214Виж пълна информация