ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Триград44720.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № EТ00020 ТП ДГС Триград / Обект №: 1907Виж пълна информация
ДГС Триград44620.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ00019 ТП ДГС Триград / Обект №: 1906Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0040915.11.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на склад, включена в Обект № 1812Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0028619.07.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в обект № 1812Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0014220.03.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обекти №1814 и №1815Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0009606.03.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС - Триград", включена в обекти № 1803 и № 1812Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0001716.01.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в обекти № 1802, № 1803, № 1811 и № 1812Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0050128.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обекти № 1809, № 1811 и № 1812Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0050028.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в обекти № 1807, № 1808, № 1809, № 1810, № 1811 и № 1812Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0049928.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в обект № 1813Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0049828.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в обект № 1801 (с ограничение за местни търговци)Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0049728.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект № 1802 и № 1803 (с ограничение за местни търговци)Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0049628.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в обект № 1802 и № 1803 (с ограничение за местни търговци)Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0050228.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в обекти № 1804, № 1805 и № 1806Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0041928.09.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на дейности свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП "ДГС-Триград"Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0041426.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в ОБЕКТ № 1712Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0037721.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включени в ОБЕКТ № 1712Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0037621.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в ОБЕКТ № 1711Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0015004.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на млади насаждения без материален добив - прочистка включени в Обект № 1 от териториалния обхват на ТП "ДГС-Триград"Виж пълна информация