ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ТриградТ0041426.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в ОБЕКТ № 1712Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0037721.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включени в ОБЕКТ № 1712Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0037621.08.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в ОБЕКТ № 1711Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0015004.04.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на млади насаждения без материален добив - прочистка включени в Обект № 1 от териториалния обхват на ТП "ДГС-Триград"Виж пълна информация