ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Триград40119.05.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01510 ТП ДГС Триград / Обект №: 2111Виж пълна информация
ДГС Триград32507.04.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01504ТП ДГС Триград/ Обект №: 2112Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0025816.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 2111Виж пълна информация
ДГС Триград22910.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01458 ТП ДГС Триград/ Обект №: 2110Виж пълна информация
ДГС Триград22810.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01457ТП ДГС Триград/ Обект №: 2109Виж пълна информация
ДГС Триград22710.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01456ТП ДГС Триград/ Обект №: 2108Виж пълна информация
ДГС Триград22610.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01455ТП ДГС Триград/ Обект №: 2107Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0009309.02.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2107, 2108, 2109, 2110, 2111Виж пълна информация
ДГС Триград708.01.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01346 ТП ДГС Триград / Обект №: 2111Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0000206.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включени в обекти №№ 2107, 2108, 2109, 2110, 2111Виж пълна информация
ДГС Триград120226.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01219ТП ДГС Триград / Обект №: 2106Виж пълна информация
ДГС Триград120126.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01218ТП ДГС Триград / Обект №: 2105Виж пълна информация
ДГС Триград120026.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01217 ТП ДГС Триград / Обект №: 2104Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0116824.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обекти №№ 2107, 2108, 2109, 2110Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0116724.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 2111 (с ограничение за местни търговци)Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0116624.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект № 2111 (с ограничение за местни търговци)Виж пълна информация
ДГС Триград112619.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01223 ТП ДГС Триград / Обект №: 2110Виж пълна информация
ДГС Триград112519.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01222 ТП ДГС Триград / Обект №: 2109Виж пълна информация
ДГС Триград112419.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01221 ТП ДГС Триград / Обект №: 2108Виж пълна информация
ДГС Триград112319.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01220 ТП ДГС Триград / Обект №: 2107Виж пълна информация