ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ТриградТ0116624.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект № 2111 (с ограничение за местни търговци)Виж пълна информация
ДГС Триград112619.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01223 ТП ДГС Триград / Обект №: 2110Виж пълна информация
ДГС Триград112519.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01222 ТП ДГС Триград / Обект №: 2109Виж пълна информация
ДГС Триград112419.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01221 ТП ДГС Триград / Обект №: 2108Виж пълна информация
ДГС Триград112319.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01220 ТП ДГС Триград / Обект №: 2107Виж пълна информация
ДГС Триград112219.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01216ТП ДГС Триград / Обект №: 2103Виж пълна информация
ДГС Триград112119.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01215ТП ДГС Триград / Обект №: 2102Виж пълна информация
ДГС Триград112019.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01214 ТП ДГС Триград / Обект №: 2101Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0104016.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 1922СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0070717.09.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект № 2016СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0062127.07.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 2009С, 2010С, 2014С и 2015СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0061924.07.2020Договаряне по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект № 2005СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0061824.07.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 1908Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0055926.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обекти №2008, 2009С, 2010С, 2014С, 2015.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0055826.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект №2005С.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0050910.06.2020Договаряне по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект №1924.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0042915.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект № 2015СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0042815.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект № 1924Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0037429.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад - Обекти №2004, 2005С.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0037329.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект №2008.Виж пълна информация