ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Триград112219.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01216ТП ДГС Триград / Обект №: 2103Виж пълна информация
ДГС Триград112119.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01215ТП ДГС Триград / Обект №: 2102Виж пълна информация
ДГС Триград112019.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01214 ТП ДГС Триград / Обект №: 2101Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0104016.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 1922СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0070717.09.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект № 2016СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0062127.07.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 2009С, 2010С, 2014С и 2015СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0061924.07.2020Договаряне по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект № 2005СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0061824.07.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 1908Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0055926.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обекти №2008, 2009С, 2010С, 2014С, 2015.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0055826.06.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект №2005С.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0050910.06.2020Договаряне по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект №1924.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0042915.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект № 2015СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0042815.05.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект № 1924Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0037429.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад - Обекти №2004, 2005С.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0037329.04.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект №2008.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0012518.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на строителна дървесина за нуждите на ТП "ДГС - Триград"Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0006903.02.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обекти №№ 2006С, 2007С, 2008, 2009С, 2010С, 2011С, 2012С, 2013С, 2014СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0006803.02.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в Обект № 2005СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0006703.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обекти №№ 2002, 2003, 2004, 2005СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0139020.12.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в обекти №№ 2002, 2003, 2004, 2005С, 2006СВиж пълна информация