ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ТриградТ0012518.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на строителна дървесина за нуждите на ТП "ДГС - Триград"Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0006903.02.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обекти №№ 2006С, 2007С, 2008, 2009С, 2010С, 2011С, 2012С, 2013С, 2014СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0006803.02.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в Обект № 2005СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0006703.02.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обекти №№ 2002, 2003, 2004, 2005СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0139020.12.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в обекти №№ 2002, 2003, 2004, 2005С, 2006СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0130928.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обекти №№ 2005С, 2006СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0131028.11.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обекти №№ 1920С, 1924, 1925, 1933Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0127626.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС - Триград", включена в обекти №№ 2005С и 2006С (с ограничение за местни търговци)Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0127526.11.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС - Триград", включена в обекти №№ 2002, 2003, 2004Виж пълна информация
ДГС Триград125525.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00657 ТП ДГС Триград / Обект №: 2014СВиж пълна информация
ДГС Триград125425.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00656 ТП ДГС Триград / Обект №: 2013Виж пълна информация
ДГС Триград125325.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00655 ТП ДГС Триград / Обект №: 2012СВиж пълна информация
ДГС Триград125225.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00654 ТП ДГС Триград / Обект №: 2011СВиж пълна информация
ДГС Триград121722.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00626 ТП ДГС Триград / Обект №: 2010СВиж пълна информация
ДГС Триград121622.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00625 ТП ДГС Триград / Обект №: 2009СВиж пълна информация
ДГС Триград121522.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00624 ТП ДГС Триград / Обект №: 2008Виж пълна информация
ДГС Триград121422.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00623 ТП ДГС Триград / Обект №: 2007СВиж пълна информация
ДГС Триград115219.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00590ТП ДГС Триград / Обект №: 2003Виж пълна информация
ДГС Триград115119.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00589ТП ДГС Триград / Обект №: 2002Виж пълна информация
ДГС Триград115319.11.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00591 ТП ДГС Триград / Обект №: 2004Виж пълна информация