ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ТриградТ0089630.10.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект № 1921СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0088317.10.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране, рампиране и подвоз до временен склад) на дървесина, включена в обект № 1933Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0084430.09.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обекти №1920С, 1921С, 1922С и 1923СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0082420.09.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране, рампиране и подвоз до  временен склад) на дървесина, включена в обект № 1933Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0081619.09.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в обект № 1932СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0074022.08.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обекти №1926С, 1927С, 1928С, 1929С, 1930С, 1931С.Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0073621.08.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Триград, включена в обекти №1920С, 1921С, 1922С, 1923С, 1924, 1925. Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0071713.08.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обект № 1905-2Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0071613.08.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 1919Виж пълна информация
ДГС Триград63715.07.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00395 ТП ДГС Триград / Обект №: 1907Виж пълна информация
ДГС Триград63615.07.2019Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00394 ТП ДГС Триград / Обект №: 1905Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0057127.06.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 1911-С, 1912-С, 1913-С, 1914-С, 1915-С, 1916-С, 1917-С, 1918-СВиж пълна информация
ДГС ТриградТ0050103.06.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТИзвършване на дейности свързани с товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина (дърва за огрев) за нуждите на ТП "ДГС - Триград"Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0047420.05.2019Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 1911, 1912 и 1913Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0019708.03.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС-Триград", включена в обект № 1906Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0005124.01.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС-Триград", включена в обект № 1906Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0069431.12.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на дейности на ТП "ДГС-Триград", включена в обект № 1906 Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0062629.11.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обекти № 1902 и № 1903Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0062529.11.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обекти № 1908 и № 1909Виж пълна информация
ДГС ТриградТ0062429.11.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в Обекти №№ 1905, 1906, 1907, 1908 и 1909Виж пълна информация