ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ХисарТ00157-2430.07.2024Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на коренВиж пълна информация
ДГС ХисарТ00048-2422.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2024Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00046-2420.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3/2024Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00040-2420.02.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2024 г.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00017-2401.02.2024Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2414, 2415, 2417Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00302-2322.12.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2413Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00294-2322.12.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2414, 2415, 2416, 2417Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00196-2324.07.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2331Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00143-2312.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - отглеждане на култури, включени в Обект № 5/2023 г.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00036-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обекти №№ 2306 МТ, 2317 МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ00398-2221.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обекти №2311, 2312, 2313, 2321Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00407-2220.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2324, 2326, 2327Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00357-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в самостоятелни обекти №№ 2305 МТ, 2307 МТ, 2322 МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ00345-2208.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в самостоятелни обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ, 2304 МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ00298-2222.11.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2233Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00295-2209.11.2022Договаряне по реда на НУРВИДГТОтглеждане на култури в Обект № 2-2Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00282-2224.10.2022Договаряне по реда на НУРВИДГТОтглеждане на култури - Обект №2Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00217-2224.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окатстряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2231Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00216-2224.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окатстряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2230Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00197-2219.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2211Виж пълна информация