ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ХисарТ00143-2312.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - отглеждане на култури, включени в Обект № 5/2023 г.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00036-2314.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обекти №№ 2306 МТ, 2317 МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ00398-2221.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обекти №2311, 2312, 2313, 2321Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00407-2220.12.2022Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2324, 2326, 2327Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00357-2215.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в самостоятелни обекти №№ 2305 МТ, 2307 МТ, 2322 МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ00345-2208.12.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в самостоятелни обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ, 2304 МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ00298-2222.11.2022Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2233Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00295-2209.11.2022Договаряне по реда на НУРВИДГТОтглеждане на култури в Обект № 2-2Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00282-2224.10.2022Договаряне по реда на НУРВИДГТОтглеждане на култури - Обект №2Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00217-2224.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окатстряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2231Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00216-2224.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окатстряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2230Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00197-2219.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2211Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00036-2210.02.2022Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина - Обект №2200Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00011-2225.01.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2022Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00010-2225.01.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2022Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00673-2117.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2201 МТ, 2202 МТ, 2203 МТ, 2204 МТ, 2205 МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0064208.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 2131Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0061830.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект №2133сВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0061730.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект №2132сВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0061630.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект №2130сВиж пълна информация