ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ХисарТ0005224.01.2019Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурна дейност с предмет: Обект № 1/2019г. - Калояново - попълване и отглеждане на горски култури, подпомагане на естественото възобновяване, отгледни сечи без материален добив, кастрене и дисковане на тополови културиВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0047922.11.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1906 МТ, Обект № 1907 МТ, Обект № 1908 МТ, Обект № 1909 МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0047822.11.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1913 и Обект № 1914Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0044821.11.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в Обект с № 1901 МТ, Обект № 1902 МТ, Обект № 1903 МТ, Обект № 1904 МТ, Обект № 1905 МТВиж пълна информация
ДГС Хисар46321.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00031 ТП ДГС Хисар / Обект №: 1912СВиж пълна информация
ДГС Хисар46221.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00030 ТП ДГС Хисар / Обект №: 1911Виж пълна информация
ДГС Хисар46121.11.2018Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET00029 ТП ДГС Хисар / Обект №: 1910Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0038617.10.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект № 6/2018 г. "Кавака" - механизирана подготовка на почвата, залесяване, отглеждане и дисковане на тополови култури на територията на ТП ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0031714.08.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 4/2018 г. - Почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата, залесяване и отглеждане на горски култури и отгледни сечи без материален добив Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0031814.08.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 5/2018 г. "Соленото дере" - Почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата, залесяване, ограждане и отглеждане на горски култури Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0025327.06.2018Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПроизводство на посадъчен материал в горски разсадник - Кошовица за 2018/2019 г.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0015728.03.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект № 1800Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0015027.03.2018Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект № 1800Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0064228.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект № 3/2018 г. - "Калояново" с предмет на дейност - попълване и отглеждане на горски култури и подпомагане на естественото възобновяване на територията на ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0064128.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект № 2/2018 г. - "Пояса - м. Крушево" с предмет на дейност - попълване и отглеждане на горски култури  на територията на ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0064028.12.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект № 1/2018 г. - "Миромир - Стряма" с предмет на дейност попълване, отглеждане на горски култури, дисковане, кастрене на тополови култури и подпомагане на естественото възобновяване на територВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0057801.12.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1801, 1802, 1803, 1804, 1808, 1813, 1814 и 1815Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0053030.11.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1807 МТ и Обект № 1812 МТ в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Хисар" към ЮЦДП, гр. СмолянВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0052930.11.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по утвърдена спецификация от Директора на ЮЦДП-гр. Смолян по размер и качество, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект с № 1805 МТ, Обект № 1806 МТ, Обект № 1809Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0045931.10.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране - Обект №1741.Виж пълна информация