ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ХисарТ0046331.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1740.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0042103.10.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества дървесина от Обект №1700, горска територия - държавна собственост, стопанисвана от ТП ДГС "Хисар".Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0041021.09.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1730С, 1733С, 1734С.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0038430.08.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПроизводство на посадъчен материал в горски разсадник Кошовица за2017/2018 г.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0017311.04.2017Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1702 с, № 1720 С, № 1726 с, № 1727 С, № 1728 с, № 1729 СВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0008415.03.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 1707 МТ, обект № 1708 МТ, обект № 1709 МТ и обект № 1710 МТ Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0001613.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 1/2017 г. Топола с предмет на дейност - попълване, отглеждане, дисковане и кастрене на тополови култури на територията на ТП ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0002113.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 5/2017 г.» Хисаря» с предмет на дейност – попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0002013.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 4/2017 г.» Старосел» с предмет на дейност - отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0001913.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 3/2017 г.» Калояново» с предмет на дейност - попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС ХисарВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0001813.02.2017Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 2/2017 г. «Миромир» с предмет на дейност - механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС ХисарВиж пълна информация