ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ХисарТ00011-2225.01.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2022Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00010-2225.01.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2022Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00673-2117.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2201 МТ, 2202 МТ, 2203 МТ, 2204 МТ, 2205 МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0064208.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 2131Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0061830.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект №2133сВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0061730.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект №2132сВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0061630.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект №2130сВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0056804.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2126-1Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00546-2115.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 5/2021Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0054112.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в обект № 2126Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0051521.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект №5/2021.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0051421.09.2021Възлагане на лесокултурни дейности - Обект №4/2021.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0026217.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в обект № 2128Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0026117.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2128-1Виж пълна информация
ДГС Хисар23110.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01459ТП ДГС Хисар/ Обект №: 2127Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0003720.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПроизводство на посадъчен материал в горски разсадник "Кошовица" за 2021 г. - Механизирано подрязване на фиданки с Г-образна скоба, Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - колеснаВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0003215.01.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2100Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0130829.12.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3/2021Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0130317.12.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2021Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0130217.12.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2021 Виж пълна информация