ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ХисарТ0061630.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект №2130сВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0056804.11.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2126-1Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00546-2115.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 5/2021Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0054112.10.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в обект № 2126Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0051521.09.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - Обект №5/2021.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0051421.09.2021Възлагане на лесокултурни дейности - Обект №4/2021.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0026217.03.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в обект № 2128Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0026117.03.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2128-1Виж пълна информация
ДГС Хисар23110.03.2021Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ЕТ01459ТП ДГС Хисар/ Обект №: 2127Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0003720.01.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПроизводство на посадъчен материал в горски разсадник "Кошовица" за 2021 г. - Механизирано подрязване на фиданки с Г-образна скоба, Транспорт на едрогабаритна техника на собствен ход - колеснаВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0003215.01.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 2100Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0130829.12.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3/2021Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0130317.12.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2021Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0130217.12.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2021 Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0115723.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението по чл. 38 от НУРВИДГТ от Обекти №№ 2106 МТ, 2107 МТ, 2108 МТ, 2109 МТ, 2110 МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0115623.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението по чл. 38 от НУРВИДГТ от Обекти №№ 2105 МТ, 2111 МТ, 2112 МТВиж пълна информация
ДГС Хисар111719.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01211 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2124Виж пълна информация
ДГС Хисар111619.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01210 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2123Виж пълна информация
ДГС Хисар111519.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01209 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2122Виж пълна информация
ДГС Хисар111419.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01208 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2121Виж пълна информация