ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ХисарТ0115723.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението по чл. 38 от НУРВИДГТ от Обекти №№ 2106 МТ, 2107 МТ, 2108 МТ, 2109 МТ, 2110 МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0115623.11.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с ограничението по чл. 38 от НУРВИДГТ от Обекти №№ 2105 МТ, 2111 МТ, 2112 МТВиж пълна информация
ДГС Хисар111719.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01211 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2124Виж пълна информация
ДГС Хисар111619.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01210 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2123Виж пълна информация
ДГС Хисар111519.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01209 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2122Виж пълна информация
ДГС Хисар111419.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01208 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2121Виж пълна информация
ДГС Хисар111319.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01207ТП ДГС Хисар / Обект №: 2120Виж пълна информация
ДГС Хисар111219.11.2020Електронен търг № ET01206 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2119Виж пълна информация
ДГС Хисар111119.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01205ТП ДГС Хисар / Обект №: 2118Виж пълна информация
ДГС Хисар111019.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01203 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2116Виж пълна информация
ДГС Хисар111919.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01213 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2117Виж пълна информация
ДГС Хисар111819.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01212 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2125Виж пълна информация
ДГС Хисар98713.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01201 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2113Виж пълна информация
ДГС Хисар98913.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01204 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2114Виж пълна информация
ДГС Хисар98813.11.2020Електронен търг по реда на НУРВИДГТЕлектронен търг № ET01202 ТП ДГС Хисар / Обект №: 2115Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0094411.11.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2101 МТ, 2102 МТ, 2103 МТ, 2104 МТВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0075820.10.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2028Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0075419.10.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, която ще бъде периодично добивана по спецификация за размери и качество на сортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян и извозвана на временен гВиж пълна информация
ДГС ХисарТ0071829.09.2020Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в обект № 2031Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0066219.08.2020Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2030 СВиж пълна информация